Semināra atsauksmju veidlapa

Sesiju novērtēšana

Par katru darbnīcas sesiju, lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat apgalvojumam „Esmu apmierināts ar sesiju” un " Cik lielā mērā piekrītat šiem apgalvojumiem".

Esmu apmierināts ar sesiju
Esmu apmierināts ar sesiju
Esmu apmierināts ar sesiju
Esmu apmierināts ar sesiju
Esmu apmierināts ar sesiju
Esmu apmierināts ar sesiju
Esmu apmierināts ar sesiju
Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat šiem apgalvojumiem.
Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat šiem apgalvojumiem.
Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat šiem apgalvojumiem.
Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat šiem apgalvojumiem.
Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā piekrītat šiem apgalvojumiem.