ELRC Latvijas seminārs

Eiropas valodu resursu koordinācijas aktivitātes (ELRC) Latvijas seminārs

Kad:

6.oktobris 2015

Kur:

Eiropas Savienības mājā Rīgā Aspazijas bulvāris 28

 

Valodas un lingvistiskā daudzveidība ir Eiropas kultūras, komercijas, tirdzniecības un sadarbības pamatā. Lai veicinātu saziņu daudzās valodās un dokumentu apmaiņu ar valsts pārvaldes iestādēm Eiropā un šo iestāžu starpā, Eiropas Komisija un Latvijas pārvaldes institūcijas nodrošina tehnoloģiskas automatizētās tulkošanas platformas.
Programmā Connecting Europe Facility (CEF.AT) veidotās automatizētās tulkošanas platformas pamatā ir MT@EC mašīntulkošanas sistēma, ko izstrādājis Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts, un tā bez maksas tiek piedāvāta dalībvalstu pārvaldes iestādēm. Programma CEF uzlabos tulkošanas sistēmas nodrošinājumu un kvalitāti, kā arī sagatavos to pilnīgai integrācijai visas Eiropas publiski pieejamajos tiešsaistes pakalpojumos.

Latvijā radīto automatizētās tulkošanas pakalpojumu HUGO.LV nodrošina Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centrs. Tas ietilpst Latvijas pakalpojumu infrastruktūrā un nodrošina tūlītēju un bezmaksas tulkošanu latviešu, angļu un krievu valodā iestādēm, fiziskām personām un publiski pieejamiem tiešsaistes pakalpojumiem. HUGO.LV ir Latvijas ieguldījums CEF.AT infrastruktūrā.
ELRC seminārā Rīgā mēs vēlamies iesaistīties atklātā dialogā ar Jums, lai labāk izprastu Jūsu ikdienas vajadzības Latvijas pārvaldes iestādēs ar mūsdienu daudzvalodu darba vidi un tādējādi varētu pielāgot CEF.AT un HUGO.LV atbilstoši šīm vajadzībām. Eiropas Komisijas eksperti, valodu tehnologi, valodu pakalpojumu sniedzēji, valsts pārvaldes iestādes un valdības amatpersonas strādās kopā, lai identificētu Jūsu prasības automatizētajai tulkošanai, kopīgi identificētu atbilstošus daudzvalodu resursu avotus un diskutētu par tehniskajiem un juridiskajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar datu izmantošanu automatizētajai tulkošanai. Līdz ar to Jūsu domas un dalība ir ārkārtīgi svarīgas, lai publiski pieejamos automatizētās tulkošanas pakalpojumus varētu veidot atbilstoši Jūsu vajadzībām.
Ar prieku aicinām Jūs piedalīties ELRC seminārā. Tas tiek organizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centru; vietējais organizators ir uzņēmums Tilde.

 

Prezentācijas

Semināra buklets