Jazyky – srdce viacjazyčnej Európy

 

Jazykové prostriedky sú rozhodujúce v búraní jazykovej bariéry v rámci cezhraničných verejných služieb EÚ

 

Verejné správy v Európe potrebujú využívať cezhraničnú komunikáciu medzi sebou a s občanmi. Takáto komunikácia je často brzdená jazykovými bariérami z dôvodu existencie mnohých jazykov v Európe. Európska komisia podporuje orgány verejnej správy a občanov v ich komunikačných činnostiach budovaním platformy automatizovaného prekladu v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (NPE).

Platforma automatizovaného prekladu posilní európske internetové služby, ako sú Europeana, Portál otvorených dát Európskej únie a platforma Riešenie sporov online. Táto platforma pomôže prelomiť jazykovú bariéru medzi ľuďmi a národmi Európy 21. storočia.

Na vytvorenie systému automatizovaného prekladu v rámci platformy a zlepšenie ich kvality a rozsahu sú nevyhnutné jazykové zdroje.

Za týmto účelom spustila Európska komisia v apríli 2015 komplexný plán pod názvom Koordinácia európskych jazykových zdrojov. Jeho cieľom je identifikovať a získavať jazykové a prekladové údaje z terminológie národných verejných služieb, správnych a vládnych inštitúcií v rámci 30 európskych krajín, ktoré sa zúčastňujú tohto programu NPE.

Všetky zdroje údajov získané v rámci iniciatívy budú poskytnuté výlučne pre Európsku komisiu na účely platformy automatizovaného prekladu NPE.

 

 

Čo je NPE

 

 

Národné strategické body

 

Map is here

 

Udalosti 

18 December 2017 ELRC workshop - Poland

Poland, Warsaw

More info
23 January 2018 ELRC workshop - Spain

Spain, Madrid

More info
27 March 2018 ELRC workshop - Belgium Brussels, Belgium More info coming soon!
25 May 2018 ELRC workshop - Sweden Stockholm, Sweden  More info coming soon!
 

View all upcoming events

 

 

 

 

 

Viacjazyčná Európa

Viacjazyčnosť je základnou hodnotou Európy, ktorá je domovom 24 úradných jazykov. Hoci je jazyková rozmanitosť oceňovanou súčasťou európskej identity, viacjazyčnosť môže tiež viesť k prekážkam v digitálnom svete. Našťastie, jazykové technológie, ako napríklad automatický preklad, pomáhajú búrať jazykové bariéry medzi ľuďmi a národmi a umožňujú existenciu skutočnej viacjazyčnej Európy.

 

Dozvedieť sa viac

 

 

 

European Commission