Cén uair? 24 Meitheamh 2021

Cén áit?

Ar líne
Eagraíocht

•    Cuibhreannas an ELRC (Comhordú Acmhainní na dTeangacha Eorpacha)
•    Scoil na Ríomhaireachta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Tá ár dtodhchaí ilteangach á mhúnlú ag an Teicneolaíocht Teanga. Tá an chaoi a ndéanann muid idirghníomhú lenár ngléasanna agus lena chéile á múnlú cheana féin, chomh maith leis an gcaoi a ndéanann muid siopadóireacht, obair agus taisteal. . Athmhúnlaíonn sé níos mó agus níos mó an t-idirghníomhú a bhíonn againn le soláthraithe seirbhísí, idir phoiblí agus phríobháideach. Tá ár saol, ár ngnóthaí agus ár gcórais riaracháin á gcumasú cheana féin ag cláir a cheartaíonn earráidí litrithe go huathoibríoch agus a chuidíonn le scríbhneoireacht shofaisticiúil, ag cúntóirí digiteacha a aistríonn ár nglór chuig teachtaireachtaí téacs ar fhóin phóca, ag botaí a fhreagraíonn ár nglaonna ar an mbanc nó chuig eagraíochtaí coimirce sóisialaí, ag córais a dhéanann aistriúchán uathoibríoch ó theanga iasachta, agus ag tuilleadh eile nach iad. Ach an bhfuil muid in ann ár dteanga a úsáid ina hiomláine inár n-idirghníomhaíochtaí digiteacha? An bhfuil a dóthain tacaíochta ann dár dteanga agus an bhfuil sí réidh le coinneáil suas le dul chun cinn teicneolaíochta ré na hIntleachta Saorga?

Tabharfar aghaidh ar na ceisteanna seo sa tríú ceardlann na hÉireann de Chomhordú Acmhainní na dTeangacha Eorpacha (ELRC) agus féachfaidh sé le rannpháirtithe a mhealladh chun plé tairbheach a dhéanamh ar stádas agus ar fhéidearthachtaí na Teicneolaíochta Gaeilge. Beidh idir fhorbróirí, chomhtháthairí agus úsáideoirí teicneolaíochta teanga ann, ón earnáil phríobháideach agus phoiblí araon, agus roinnfidh siad eispéiris, riachtanais agus bealaí chun idirghníomhú digiteach a chlaochlú san Eoraip ilteangach seo na dTeicneolaíochtaí Teanga. Ar deireadh, pléifidh muid an chaoi a bhféadann sonraí teanga, is é sin téacsanna agus urlabhra, forbairtí san Intleacht Shaorga a chothú.

Is ócáid saor in aisce an cheardlann ELRC, ach ní mór clárú roimh ré. Cláraigh anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le bainisteoir na ceardlainne áitiúla: An Dr. Teresa Lynn, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, elrc.ireland@adaptcentre.ie

 

Clárúchán don Cheardlann

09:30 – 09:40

Fáilte agus réamhrá

An Dr. Teresa Lynn, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

09:40 – 10:00

 

Poitéinseal na Teicneolaíochta Teanga agus na hIntleachta Saorga – cén áit a bhfuil muid, cén áit ar chóir dúinn dul

An Dr. Brian Davis,  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

10:00 – 10:20 Ardán AT an CEF

Vilmantas Liubinas
Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin, An Coimisiún Eorpach

10:20 – 10:40

Intleacht Shaorga agus Teicneolaíochta Teanga don Ghaeilge

An Dr. Teresa Lynn, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

10:40 – 10:55 Sos Caife
10:55-11:15

Sonraí teanga a chruthú, a bhainistiú agus a roinnt – léargas ginearálta

Helen McHugh, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

11:15-11:30

Sonraí a Roinnt in Éirinn agus Treoir an AE um Shonraí Oscailte

Helena Campbell, Aonad Sonraí Oscailte na hÉireann,
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

11:30 - 11:40 Sos Beag
11:40 - 11:55

Léargas Ginearálta ar an Tionscadal PRINCIPLE

Jane Dunne, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

11:55 – 12:05

Cás úsáide Teicneolaíochta Teanga san Earnáil Phoiblí

Micheál Ó Maolruanaidh, Foras na Gaeilge

12:05 – 12:15

Fiontair FBM Teicneolaíochta Teanga na Gaeilge & an Earnáil Phoiblí

Róisín Moran, Iconic Translation Machines

12:15 – 12:25

Seisiún Ceisteanna agus Freagraí

Modhnóir: Jane Dunne,  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

12:25 – 12:30

Tátail

An Dr. Teresa Lynn, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Clair