Termin: 21 września 2022 r.
Miejsce: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN), ul. Jana Kazimierza 5, Warszawa lub online na platformie Zoom
Organizatorzy:

•    Konsorcjum Programu Koordynacji Zasobów Języków Europejskich 
•    Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych  (PTPZ)

Technologie języka kształtują naszą wielojęzyczną przyszłość. Już teraz zmieniają sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z urządzeniami i między sobą, w jaki robimy zakupy, pracujemy i  podróżujemy. W coraz większym stopniu technologie wpływają na charakter interakcji z dostawcami usług, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. Programy, które automatycznie poprawiają błędy ortograficzne i ułatwiają pisanie, asystenci cyfrowi, którzy zamieniają nasz głos na wiadomości tekstowe w telefonach komórkowych, voiceboty, które odbierają nasze połączenia z bankiem lub infolinią urzędu, systemy, które automatycznie tłumaczą z języka obcego i wiele innych rozwiązań, już teraz ułatwiają nam codzienne życie, usprawniają funkcjonowanie firm i administracji publicznej.  Ale czy możemy w pełni korzystać z naszego własnego języka podczas cyfrowych interakcji? Czy język polski posiada odpowiednie zasoby i wsparcie ze strony kluczowych interesariuszy i czy jest gotowy dotrzymać kroku postępowi technologicznemu ery sztucznej inteligencji?

Podczas trzeciego warsztatu Programu European Language Resource Coordination (ELRC) poruszymy wymienione kwestie, a jego celem będzie zaangażowanie uczestników w merytoryczną dyskusję na temat obecnego stanu i perspektyw technologii języka w odniesieniu do języka polskiego. Twórcy, integratorzy i użytkownicy technologii języka, reprezentujący zarówno sektor publiczny jak i prywatny, podzielą się swoimi doświadczeniami, wymaganiami oraz przedstawią rozwiązania służące przekształcaniu interakcji cyfrowej za pomocą technologii języka w wielojęzycznej Europie. Na koniec omówimy, w jaki sposób dane językowe, tj. tekst i mowa, mogą przyczynić się do rozwoju sztucznej inteligencji.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z menadżerem lokalnych warsztatów: 
Anna Kotarska
Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ)
anna.kotarska@ptpz.pl

PROGRAM WARSZTATÓW

9.00 – 9.10

Powitanie i wprowadzenieAnna Kotarska, Przedstawicielka Krajowych Służb Publicznych w Programie ELRC (PS NAP) (Prezentacja)

9.10 – 9.25

Linguistic Light & Magic: jak technologie językowe zmieniają nasze życiedr hab. Maciej Ogrodniczuk, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN), Krajowy Przedstawiciel ds. Technologii w Programie ELRC (T-NAP) (Prezentacja)

9.25 – 10.05

Potencjał technologii języka i Sztucznej Inteligencji: w jakim punkcie jesteśmy, dokąd powinniśmy zmierzać?dr hab. inż. Maciej Piasecki, Politechnika Wrocławska (Prezentacja)

10.05 – 10.30

Co nas czeka w najbliższej przyszłości: Wspólna Europejska Przestrzeń Danych Językowych –  Philippe Gelin, Kierownik działu Dostępność, wielojęzyczność i bezpieczniejszy Internet,  Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) Komisji Europejskiej (Prezentacja)

10.30 – 11.00    PRZERWA KAWOWA

11.00 – 11.30

Nowości w eTranslation i narzędzia językowe Connecting EuropeMarkus Foti, Kierownik działu tłumaczeń maszynowych, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej (Prezentacja)

11.30 - 12.10 Technologie języka tworzone przez i dla sektora publicznego: prezentacja wdrożonych rozwiązań
11.30 – 11.50
  • Modele NLP, zbiory danych: zasoby i doświadczenia OPI PIBdr inż. Marek Kozłowski, Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) (Prezentacja)
11.50 – 12.10
  • COVID chatbot dla Ministerstwa Zdrowia firmy IBM i obsługa klienta w administracji publicznej, Michał Gawryś (pre-recorded) (Prezentacja)
12.10 – 12.30
  • Technologie językowe: wymagania i oferta – czy są zbieżne? – Dyskusja (Q & A) z udziałem publiczności

12.30 – 13.30    LUNCH

13.30 – 13.50

Wartość danych dla rozwoju technologii języka na przykładzie CLARIN-PL –  dr inż. Tomasz Walkowiak, Politechnika Wrocławska (Prezentacja)

13.50 – 14.40

Tworzenie, zarządzanie i udostępnianie danych językowych: bieżąca praktyka i wyzwania z tym związane (dyskusja panelowa) (Prezentacja):

  • Tomasz Klekowski, Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM)
  • Marek Kozłowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)
  • Tomasz Walkowiak, Politechnika Wrocławska
  • Marta Bartnicka, Dolby
  • Wojciech Wołoszyk, Stowarzyszenie Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT 

Moderatorka: Anna Kotarska, ELRC

14.40 – 15.00    PRZERWA KAWOWA

15.00 – 15.25

Tworzenie krajowych platform technologii językowych w państwach członkowskich UEKaspars Kauliņš, Dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych @Tilde, Łotwa (Prezentacja)

15.25 – 15.30

Podsumowanie i zamknięcie warsztatówAnna Kotarska, Przedstawicielka Krajowych Służb Publicznych w Programie ELRC (PS NAP)